Moje stablo Dodijelite ime stablu, slikajte ga i objavite to putem aplikacije „Moje stablo“ tako da svi to mogu vidjeti!
Jednostavno na karti pogledajte raspored košnje, raspored odvoza svih vrsta otpada, te lokacije zelenih otoka i reciklažnih dvorišta na području Grada Koprivnice!


Razvoj aplikacije iniciran je od tvrtke GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica s ciljem sustavnog rada na upravljanju razvojem i održavanjem hortikulturnih objekata u Gradu Koprivnici.
Dodatno, aplikacija na jednostavan i suvremen način daje informacije građanima o rasporedu košnje, odvozu otpada i lokacijama reciklažnih dvorišta.

Mogućnosti aplikacije:

Moje stablo je besplatna web i mobilna GIS aplikacija namijenjena svim građanima i posjetiteljima Grada Koprivnice koja Vam omogućuje:

Pravila unosa podataka

Napomena: Vaša e-mail adresa i podaci navedeni u prijavi su tajni i neće biti dijeljeni s drugim korisnicima, te se neće koristiti u promidžbene i ine svrhe.